#234650
shani
מנהל בפורום

שלום לך לינה

התשובה היא חיובית בהחלט. מומחי חב\' אינפרטק בעלי
וידע עם הכשרה ומצוידים בציוד טכנולוגי מתקדם
שיזהו עבורך את מקור הנזילות ללא הרס. ויחסכו בכך
הוצאות מיותרות של פתיחת קירות והרס שלא לצורך.
מומחי חב\' אינפרטק התמחו בתחום גילוי נזילות
סמויות ללא הרס ויתנו לך מענה בליווי הדמיות טרמיות
צבעוניות שיראו במדויק את מקור הכשל בקיר ברצפה
בגינה ובקירות החיצוניים.לשם קבלת פרטים נוספים
וברור שאלות תוכלי להתקשר למוקד טלפוני חינם
ואף להזמין ביקור נציג החב\'- מספר המוקד הטלפוני הוא
1-800-33-44-36