#234634
shani
מנהל בפורום

שלום חנן
כדי לתת לך תשובה מוסמכת ולקבוע מהו מקור הנזילה
יש צורך לערוך בדיקה מקיפה עם הדמיות בצילומים
והגשת המלצטת בכתב בליווי הדמיות של מקום הבעיה
וגילוי מקור הנזילה שגורמת לרטיבות במרפסת שלך
לשם קבלת פרטים והזמנת בדיקה יש להתקשר למוקד טלפוני חינם ,על פניו נראה שיש קשר בין הרטיבות שבמרפסת שלך לבין כשל אפשרי באיטום ומעבר הרטיבות למרפסת שלך.
אך יש לערוך בדיקה מקיפה
מוקד הטלפוני חינם הוא – 1-800-33-44-36