#234623
shani
מנהל בפורום

מומחי החב\' יוכלו לסרוק את מסלולי הצנרת ולגלות אם יש כשלים ואיבודי מים סמוים.יתכן מאוד שיש איבודי מים כאשר אחד הדירים פותח את הברז ויחד איתו ישנם צנורות אחרים
שמופעלים כי אז יש איבוד מים כפול ללא ידיעת הדיירים ולמעשה הדייר ללא ידיעתו מפעיל שחרור מים נוסף יש לערוך מיפוי כל הצנרות ולראות את מקורות הפיצול שלהם
לפרטים נוספים וזמנת ביקור תתקשר למוקד טלפוני חינם
1-800-33-44-36