#234602
אינפרטק
משתתף

אכן כן. מומחי החב\' מאתרים רטיבויות וכשלים באיטום
גם במרתפים .מומחי החב\' בצעו עבודות גדולות של
איתור נזילות במרתפי עיריית תלאביב שסבלו ממאגרי
רטיבויות שלא ידעו מה מקורם.
בדבר פרטים נוספים תוכל להתקשר למוקד טלפוני חינם
1-800-33-44-36