#234572
אינפרטק
משתתף

שלום לך יצחק
מומחי החב\' יוכלו ךתת לך תשובה מוסמכת על סיבה הרטיבות
על הקיר מוקד טלפוני חינם של החב\' הוא- 1-800-33-44-36
נוכל לקבוע עבורך ביקור ולתת לך תשובה הולמת מוסמכת
עם המלצות והדמיות וצילומים על מקור הרטיבות
נשמח לתת לך פתרון הולם ומנוע נזק עתידי בקירות
הבית