#234394
אינפרטק
משתתף

שלום דניאל !

הרטיבות בקיר בחדר נובעת כנראה מכשל
שיש באיטום במרפסת בין המרזב לבין לריצפת
המרפסת. המים המגיעים למרפסת אמורים לזרום
לתוך המרזב. אך מאחר ויש כשל באיטום בין האריחים
המים חודרים לרצפת המרפסת ומחלחלים לאורך
הקיר ומרטיבים את הקיר הפנימי.
צריך טיפול באיטום ברצפת המרפסת