#234555
אלמוני

מומחי חב אינפרטק עורכים גילוי קווי ביוב תתקרקעיים ללא
הרס. מומחי החב\' נעזרים בטכנולוגיות מתקדמות
לגילוי קוי ביוב תתקרקעיים צסמנים את מסלול הקו
כמו כן את מקום הפיצוץ בצינור הביוב כל זה ללא הרס.
בדבר פרטים נוספים אפשר להתקשר למוקד טלפוני חינם
1-800-33-44-46 או בסלולרי -0523900920 לאריה