#234550
אינפרטק
משתתף

שלום לך אבי
בקשר לשאלתך מי צריך לתקן את הפיצוץ בצינור
של השיבר הראשי , התשובה היא כל מערכת צינורות
שמותקן לפני שעון המים שיך לרשות. והם אחראים על
תקינותו. וכל מערכת צינורות שאחרי שעון המים שייך
לדיירי הבנין. אז אתם צריכים לבדוק אם הפיצוץ השיבר
הראשי לפני שעון המים אז התיקון על חשבון הרשות
ואם הפיצוץ אחרי שעון המים התיקון הוא על אחריות דיירי הבית