#234520
אינפרטק
משתתף

שלום לך שאולי
חב\' אינפרטק מבצעת מזה 10 שנים מיפוי תשתיות
בטכנולוגיות מתקדמות. מומחי החברה עורכים סריקה
חיצונית של האתר הנתון ומראים לך עד עומק של 6 מטר
את כל הכבלים או צנרת תתקרקעית הנמצאת בשטח שנסרק
כמו כן מומחי החברה מגישים לך מיפוי מפורט את האזור
עם תוואי הצינור וכן מקום מדויק שבו יש פיצוץ בצינור
ובכך מונעים חיפוש מיותר וחפירה מיותרת
בדבר פרטים נוספים תוכל להתקשר – 1-800-33-44-36
ותוכל להזמין את העבודה המבוקשת . כמו כן תוכל
לברר בסלולרי 0523900920 לאריה