#234509
אינפרטק
משתתף

באופן עקרוני לא רצוי שכבלים של חשמל יהיו בקרבת צנרת ביוב
עקב סכנת רטיבות ונזילות שיגרמו לקצר במערכת חשמלית של המזגן
אך אם אין ברירה אחרת יש צורך לבודד את כבלי החשמל של המזגן בצנרת נפרדת והרמטית שלא יהיה מגע קרבה בין כבלי החשמל של המזגן לבין צנור הביוב או קרבת רטיבות מים אמצעי בידוד וריחוק יכולים למנוע רטיבות לכבלי החשמל. כיום מבודדים את הכבלים בצנרת נפרדת שלא באים במגע עם צינור המים או הביוב