#234505
אינפרטק
משתתף

טל שלום
חב\' אינפרטק שמחה לתת לך שרות של בקיקות ארונות
חשמל לגילוי כשלים במחברים בשיטה מתקדמת של הדמיה
טרמית עם חתימת מהנדס חשמל שיאשר את הממצאים
ויתן חוות דעת מוסמכת על מצב ארונות חשמל ותקינותם
לביקורת מבנים וחשמל עבור מכון התקנים. כמו כן
מומחי החברה מספקת בקורות מחברי חשמל תקופתיים ואישור על תקינותם בחתימת מהנדס חשמל שיאשר את הביקורת
כפי שהדבר נדרש לי תקנות מכון התקנים שבלעדיו אין
אפשרות להפעיל מערכת חשמלית מאושרת.
בדבר פרטים ניתן להתקשר למוקד טלפוני חינם
ולקבל פרטים נוספים והזמנת עבודה
המוקד הוא – 1-800-33-44-36