#234389
אינפרטק
משתתף

רטיבות בריצפת החדר יכול לנבוע מכמה סיבות
1. רטיבות גדול בחול שמתחת לאריחים.
2.יתכן שישנם מתחת לחול צינורות שדולפים
3.יתכן שצינור מים מתוך הקיר דולף והמים יורדים
לריצפה.
בכל מקרה לנו יש את הטכנולוגיה המתאימה והניסיון
לגלות את מקור הבעיה, אנו עורכים אנליזה כימית לקביעת
אחוז הרטיבות בחול שמתחת לאריחים.ומכשור מתאים
לגלות את מקור הבעיה אפשר להתקשר למוקד- 1-800-33-44 36