#234501
אינפרטק
משתתף

שלום לך שמיר
חב\' אינפרטק עורכת ביקורת ארונות חשמל באישור מהנדס
חשמל על תוצאות הבדיקה.אנו עורכים בקורות לוחות חשמל
לאישור בפני גורמים מוסמכים שדורשים לערוך ביקורת
לוחות חשמל לפני מתן אישור הפעלת עסק או מפעל.
אנו עורכים סריקות טרמיות לגילוי תקינות מחברים
ונתיכי חשמל בארון החשמל ולמתן אישור על התקינות
בכפוף לחתימת מהנדס חשמל שיאשר את אמיתות התוצאות
האישור קביל להצגה בכל מוסד נדרש.
לצורך ברור פרטים אפשר להתקשר – למוקד טלפוני חינם
1-800-33-44-36