#234456
אינפרטק
משתתף

שלום לך שרית

בדיקה טרמוגרפית פרושה בדיקה לאיתור נזילה סמויה
שלא יודעים מה מקורה ע\"י הדמיה טרמית בעזרת מצלמה
הנקראת מצלמה טרמית שפועלת על פי עיקרון של טמפרטורה
המצלמה מראה הדמיה בהתאם לשינויי טמפרטורות,
טרמו פרושו טמפרטורה גרפי פרושו שרטוט גרף,וכך אנו
מקבלים על מסך המצלמה גרף צבעוני המראה לנו בהתאם
טמפרטוה גרף צבעוני את מסלול הזרימה של המים והמקום
בו קיים כשל . פיצוץ צינור או פיזור מים כתוצאה
מכשל באיטום ואז אנו רואים התפשטות המים הרטיבות
וכך אני נעזרים במצלמה הטרמית לגלות את מקור הרטיבות
ללא הרס ולהקטין את הנזק בהריסת גילוי הצינור.
בכל מקרה המומחים שלנו משתמשים בטכנולוגיה הזאת
כדי לגלות את מקור הפיצוץ או מקור הכשל ברטיבות