#234455
אינפרטק
משתתף

שלום לך דוד
לחב\' אינפרטק יש את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר
כדי לערוך ביקורת תקופתית למערכות ארוני חשמל
ולגלות כשלים במחברינתיכי חשמל, ובקורת תקופתית
של ארונות חשמל שנדרשת ע\"י מוסדות לבטיחות וגהות
אני סורקים כל מערכות החמשל במפעל ובמוסדות ציבור
באישור מהנדס חשמל על אמיתות הסריקה ואישור רשמי
על תקינות מערכות החשמל כנדרש. כמו כן אנו עורכים
בקורות תקופתיות לתקינות המחברים וכל מערכות חשמל
באישור וכפוף למהנדס חשמל מורשה.בדבר פרטים
ניתן לפנות למוקד טלפוני חינם – 1-800-33-44-36