#234385
אלמוני

בומעצה אזורית אשכול יש איבודי מים
שאנחנו לא יודעים מה מקורם האם אתם מסוגלים
לגלות את מקור הבעיה?