למידע ופרטים נוספים התקשרו

נהוראי רז - קבוצת נכסי נהוראי

הנני מבקש להודות על המאמץ שהושקע באיתור הנזילות באתר שבבעלותנו, ברחוב החרושת 48, כרמיאל. במיוחד אבקש לציין את מסירותו של מר פיני בוהדנה, אשר חילץ אותנו מסבך הנזילות שבאתר. 


 ומצא את המקום הפגוע, אשר הציק לחשבונות המים שלנו לאורך זמן רב.
אני תקווה כי לא יתהוו באתר נזילות נוספות בעתיד.
בברכה,
נהוראי רז - קבוצת נכסי נהוראי

neorayi