למידע ופרטים נוספים התקשרו

מעיינות הדרום

maayanot hadarom

הננו מאשרים בזאת כי חברת "אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ" ביצעה עבורנו איתור נזילות תת קרקעיות במהלך שנת 2012.

היקף פעילות כ-20 ק"מ צנרת ראשית.

העבודה בוצעה לשביעות רצוננו המלאה.

בברכה
אוריאל צבי, מנהל תפעול

maayanot