בית המשפט

מינוי חברת אינפרטק כמומחה מטעם בית המשפט.

 

court